Noodlijst Project Omschrijving

Introductie

Elke kinderarts, of andere medische hulpverlener, die te maken krijgt met de opvang van een bedreigd kind zal ervaren hebben dat het opzoeken en berekenen van de vereiste interventies een bron is van stress, vertragingen en fouten. In de praktijk wordt daarom vaak gewerkt met voorberekende lijsten en/of lokaal gemaakte IT voorzieningen. Maar dit heeft een aantal nadelen:

 • Er kunnen nog steeds fouten in de berekeningen zitten.
 • Er kunnen fouten worden gemaakt bij het opzoeken.
 • Aanpassingen zijn minder makkelijk door te voeren.
 • De oplossing werkt alleen lokaal.
 • De aangeboden functionaliteit is vaak beperkt en lastig uit te breiden.
 • En indien er software wordt gebruikt, wordt niet voldaan aan de Medical Device Regulation (MDR).

Gezien het overduidelijke belang van een adequate, veilige en snelle opvang van een bedreigd kind is een landelijke oplossing uitermate wenselijk. Een landelijk beschikbare Noodlijst app, die daardoor ook mobiel beschikbaar is, is het meest logische antwoord op dit probleem.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Noodlijst app zijn:

 1. Het volledig berekenen van alle noodzakelijke interventies die bij een bedreigd kind kunnen voorkomen.
 2. De berekende interventies kunnen tonen zodat deze eenduidig en snel kunnen worden geïnterpreteerd.
 3. Zorgen dat de app gebruikt kan worden binnen de context van een instantie waarbij een lokale configuratie kan worden gebruikt.

De app moet dus door gebruikers zodanig in te richten zijn dat deze aansluit bij lokaal beschikbare producten en/of standaarden. Dit moet resulteren in een veiliger en snellere opvang van bedreigde kinderen.

Voorwaarden

Om een goede app te ontwikkelen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Wet en regelgeving

Een software product, wat gebruikt wordt voor medische interventies waarbij berekeningen plaatsvinden, moet voldoen aan de MDR. Dit is een belangrijke voorwaarde.

Medische Validatie

Naast het voldoen aan de MDR zal er ook een medische validatie moeten plaatsvinden van de inhoud van de app. De wijze waarop berekeningen plaatsvinden moet gecontroleerd kunnen worden en aanpasbaar zijn.

Het streven is om medische inhoudelijke validatie strikt te scheiden van de meer procesmatige MDR certificatie. De app moet dus “configureerbaar” zijn wat betreft medische inhoudelijke content.

Functionaliteit

Functioneel moet de app voldoen aan een aantal basale randvoorwaarden:

 1. Veiligheid. De getoonde/berekende informatie zal altijd exact en eenduidig moeten kloppen en geïnterpreteerd kunnen worden.
 2. Efficiency. De app moet voldoende snel werken zodat het gebruik van de app de praktische werkprocessen niet in de weg staat.
 3. Beschikbaarheid. De app dient 7 x 24 uur beschikbaar te zijn op elke mobiele en niet mobiele device.

Business Model

Voor de ontwikkeling, onderhoud en support van de app is het volgende business model uitgedacht.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de code voor de app zal als een open source software project worden uitgevoerd. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

 1. Transparantie. De wijze waarop de app werkt is dan volledig transparant. Omdat er de mogelijkheid is van software reviews vergroot dit de kwaliteit van de software.
 2. Ontwikkelsnelheid. Omdat letterlijk elke programmeur op de wereld direct kan bijdragen aan de code, is de ervaring dat open source software producten een snelle ontwikkel cyclus kennen.
 3. Infrastructuur. Het open source ontwikkelen van software kent ook een hele krachtige infrastructuur.

Het ontwikkelen van software via het open source model is een bewezen concept wat b.v. wordt toegepast voor de ontwikkeling van Linux en ook door Microsoft wordt gepropageerd.

Medische Validatie en Functionaliteit

Medische validatie en aanvullende functionaliteit eisen zullen worden behartigd door een geselecteerde groep van eindgebruikers zodanig dat alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn. De functionaliteit van de Noodlijst app zal worden bepaald door de eindgebruikers.

Certificatie hosting en support

Het certificeren van een specifieke versie van het open source software product kan plaatsvinden als commerciële activiteit door een daartoe bevoegd bedrijf. Dit bedrijf kan dan ook zorg dragen voor hosting en support.

Financiering

De financiering voor dit project kan op de volgende wijze plaatsvinden:

 1. Ontwikkeling software en certificatie van de standaard functionaliteit op basis van eenmalige project gelden.
 2. Hosting, support en certificatie van aanvullende functionaliteit door middel van licenties en gebruik door instanties.
 3. Financiering door derden die gebruik maken van de ontwikkelde functionaliteit die de Noodlijst mogelijk maken. De software die de berekeningen uitvoert voor de medicatie kan namelijk zeer interessant zijn voor commerciële partijen.

Voor het werven van financiering voor punt 1 zijn gesprekken gaande met de Zorgverzekeraars Nederland. Deze financiering en gebruik daarvan kan onafhankelijk en later ook parallel lopen aan de financiering volgens punt 2.

Afhankelijk van succes en functionaliteit kunnen daarnaast nog bronnen ontstaan volgens punt 3, waarvan de gelden direct terugvloeien in doorontwikkeling en certificatie.

Proof of Concept

Is dit project een zoveelste luchtkasteel of mooie droom? Nee. Er is al een duidelijk effectief proof of concept voorhanden. De Kinder IC van het Wilhelmina Kinderziekenhuis maakt al vele jaren gebruik van een online Noodlijst. Deze app wordt ook gebruikt door andere ziekenhuizen en kinderartsen. Dit is echter niet een MDR gecertificeerde app en kan ook niet naar lokale gebruiken worden aangepast. Verder is ook hosting en support niet structureel geregeld.

Intentieverklaring

Dit project zal starten met een intentieverklaring van (in eerste instantie):

 • Sectie Intensive Care Kinderen
 • Stichting Spoedeisende Hulp Bij Kinderen
 • Academisch Pediatrisch Overleg
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Met behulp van de intentie verklaring kan dan gekeken worden hoe de financiering van dit project kan plaatsvinden.

Frequently Asked Questions

Kunnen we deze app dan gebruiken vanuit ons eigen ziekenhuis systeem?

Jazeker. Omdat het een app is kan in elk EPD een link worden ingebouwd waarbij de noodzakelijke gegevens kunnen worden meegegeven zodat de app meteen de informatie toont voor de betreffende patiënt. Dit werkt b.v. al zo in het WKZ.

Wij hebben onze eigen medicatie standaarden en oplossingen, kunnen we die dan gebruiken?

De app gaat de mogelijkheid krijgen om precies dat te configureren, zodat ook bij de berekeningen gebruik gemaakt kan worden van b.v. een lokaal medicatie assortiment of instellingen voor een defibrillator.

Moeten we dan alles zelf gaan configureren?

Nee, er zal een standaard configuratie beschikbaar komen. De app zal daar in principe gebruik van maken. Mocht er echter een lokale instelling zijn geformuleerd, dan zal deze de voorrang krijgen op de standaard instelling.

Kunnen we dan alleen gebruiken maken van de app als we betalen?

De app zal ook beschikbaar worden gemaakt voor persoonlijk, individueel gebruik. Dan zal echter wel de standaard configuratie worden gebruikt en zal het niet mogelijk zijn om eigen instellingen door te voeren. Dat laatste zal voorbehouden zijn aan een betaalde versie.

Kunnen we app ook op onze mobiele telefoon krijgen of tablet?

Absoluut. De app zal zelfs zo worden ontwikkeld dat deze zich aanpast aan het formaat waarop het wordt gebruikt. Daardoor zal de app ook heel goed bruikbaar zijn op een mobiele telefoon. Open maar eens de link naar de Noodlijst van het WKZ op je mobiele device.

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *